Firmaprofil

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. blev i 1968 etableret af en række interessenter, herunder Solrød Kommune og de store boligselskaber. I 1990 blev værket tilsluttet VEKS, hvorved man fik en stabil og konkurrencedygtig varmelevering til forbrugerne.

VEKS køber det varme vand fra Avedøreværket og fra forbrændingsanlæggene KARA i Roskilde og Vestforbrænding i Glostrup. VEKS´ hovedformål er at nyttiggøre overskudsvarmen fra el-produktionen og fra forbrændingsanlæggene og transportere det varme vand videre til fjernvarmeværkerne, herunder til varmecentralen på Lerbækvej. Prisen på det varme vand er billig og ikke afhængig af de stærkt stigende oliepriser.

Solrød Fjernvarme leverer også varme i Havdrup. Det sker fra en gasmotor, der samtidig producerer el, som sælges til SEAS.

Solrød Fjernvarme er et andelsselskab med begrænset ansvar, der ejes af forbrugerne – det vil sige – der er ingen der skal tjene penge på varmen, og samtidig hæfter den enkelte forbruger kun med det indbetalte tilslutningsbidrag.

Bestyrelsen vælges blandt forbrugerne på værkets årlige generalforsamling. Bestyrelsen er bredt sammensat af repræsentanter fra de almene boligselskaber, andels- og ejerboliger, parcel- og rækkehuse samt småindustrier. Desuden udpeger Solrød Kommune et medlem. Kommunen har nemlig krav på en plads i bestyrelsen, så længe der er optaget lån med kommunegaranti.

Ud over at levere billig miljøvenlig varme og sikre forsyningssikkerhed – har det gennem årene været bestyrelsens målsætning at få flest mulige til at tilslutte sig fjernvarme for derigennem at være med til at forbedre miljøet.

Solrød Fjernvarme forsyner i dag ca. 4500 forbrugere med varmt vand heraf 350 i Havdrup. Ved strandområder er ud over mange parcel- og rækkehuse, alle offentlige institutioner – rådhus, skoler, idrætscentre og svømmehal, gymnasium og bibliotek – samt tennishal, boligselskaber og alt byggeri i Solrød Center tilsluttet fjernvarme.

Siden 1995 har Solrød Fjernvarme gennemført en salgskampagne specielt rettet mod parcel- og rækkehuse med olie- eller el-opvarmning. Ved at oplyse om de store fordele ved at vælge fjernvarme er det lykkedes at få ca. 600 parcelhusejere til at skifte fra anden opvarmningsform til fjernvarme.

Endnu flere kan få glæde af fjernvarme fra Solrød Fjernvarme – den er miljøvenlig – den kan hverken ses, høres eller lugtes, og der er i dag lagt forsyningsledninger, så 99% af de forbrugere, der har tilslutningsmulighed, kan tilsluttes til en meget fordelagtig pris.

Kontakt os og få et godt tilbud og en beregning på, hvor mange penge der årligt kan spares ved at konvertere fra olie-/el-opvarmning til fjernvarme.