Kan fjernvarme blive dyrere?

Der har i den seneste tid været en del omtale i pressen af, at nogle fjernvarmeselskaber har fået mulighed for at forrente deres indskudskapital, og at ejerne på den baggrund kan opkræve ekstra hos kunderne og trække penge ud af selskaberne. Solrød Fjernvarme er forbrugerejet, og har derfor ingen intention om at udtrække penge af selskabet. Det betyder, at Solrød Fjernvarme, på den baggrund, ikke vil opkræve ekstra penge hos vores kunder.