Tilsætning af farvestof, Fluorescein (URANIN)

Der er tilsat grøngult farvestof i fjernvarmevandet, dette er ikke sundhedsskadeligt.

Er vandet fra din vandhane grøngult nu, hvor sporstoffet er tilsat, har du en defekt vandvarmer, som betyder, at fjernvarmevandet løber over i dit varme brugsvand. Opdager du grøngult vand, skal du kontakte en VVS-installatør og ringe til os. Bemærk, at der er ingen grund til at kontakte dit vandselskab, hvis dit brugsvand bliver grøngult.

Uranin er ikke klassificeret som giftigt, og er således ikke forbudt som sporstof i fjernvarmesystemer ifølge Miljøstyrelsen bekendtgørelse nr. 144 af 14.4.1982.