Problemer med varmen?

Vagt uden for normal arbejdstid.
Har De uden for normal arbejdstid et akut problem med Deres varmeanlæg, bedes De ringe til Deres VVS-installatør.
Har De konstateret utætheder eller alvorlige ledningsbrud, bedes De ringe til vagten, som passes af firmaet Varmodan A/S, der har telefon 74 54 18 82. Her vil en telefonsvarer henvise til vagthavendes mobiltelefonnummer.

Problemer med eget anlæg.
Har De problemer med Deres eget anlæg, eller ønsker De instruktion af dette, er De velkommen til at kontakte Solrød Fjernvarme inden for nedenstående åbningstider.
Det skal dog pointeres, at Solrød Fjernvarme ikke udfører VVS-arbejde.

Driftspersonalets åbningstid:

Mandag - torsdag  8.00 - 14.30
Fredag 7.30 - 11.30